Toms har beslutat att utvidga tidigare produktåterkallelse från november till att även omfatta en rad ytterligare produkter och bäst före datum.

Pressmeddelande 7 december 2017 från Toms Gruppen A/S Toms Allé 1 2750 Ballerup

Toms beslutar att utvidga tidigare produktåterkallelse Toms har beslutat att utvidga tidigare produktåterkallelse från november till att även omfatta ytterligare produkter och bäst före datum (se lista över produkter längre ned). Anledningen till detta, är att det inte ska råda några tvivel kring Toms trovärdighet som en leverantör av högkvalitativa produkter. Återkallelsen i november skedde efter fynd av plastbitar i marsipanbröd, som visade sig komma ifrån defekta lameller på en produktionslinje.

Adm. Direktör Carsten Thomsen understryker att den utvidgade återkallelsen sker, trots att Toms inte vid någon tidpunkt mottagit reklamationer på övriga produkter som nu omfattas:

”Vi gör det här för att undanröja eventuella tvivel hos våra konsumenter, så att de även i framtiden kan känna tillit och ha förtroende för Toms och kvaliteten på våra produkter”.

Den utvidgade återkallelsen är omfattande och Toms beklagar den olägenhet den innebär för både konsumenter och kunder. Produkter med senare bäst före datum än vad som anges i listan nedan är inte berörda.

”Vi beklagar verkligen det besvär, som medföljer en så omfattande återkallelse, och vi beklagar återigen denna händelse för våra konsumenter såväl som våra kunder. Men förtroendet för Toms och kvaliteten på våra produkter är avgörande”, avslutar Carsten Thomsen.

Bakgrund
Händelsen härrör från fynd av plastbitar i redan tidigare återkallade produkter. Plastbitarna kan variera i storlek, upp till 3 cm och kom från defekta plastlameller hos Toms produktionsanläggning. Lamellerna är tillverkade av livsmedelsgodkänd plast.

Produkterna är sålda till grossist och detaljverksamhet i hela landet.

Verksamheten som återkallar: Toms Gruppen A/S Toms Allé 1 2750 Ballerup

Toms beklagar det inträffade och naturligtvis ersätter vi de berörda produkter som framgår av listan och som innehar de angivna bäst före datumen mot dokumentation i form av kvitto eller bild på produktens bäst före datum. Konsumenter som har frågor kring detta kan kontakta Toms på mail tomskvalitet@tomsgroup.com via kontaktformulär på vår hemsida. http://tomsgroup.com/sv/kontakt-os/

Pressfrågor hänvisas till presse@tomsgroup.com eller telefonnummer +45 448910 00

För komplett information om vilka artiklar och bäst-före-datum som produktåterkallelsen gäller se nedan pdf-fil

Utvidgad produktåterkallelse Toms 2017-12-07

2017-12-07

Ring oss direkt!

Carina Torebring Carina Torebring
Order, kundservice
carina@torebrings.se
0380-478 84
Malin Hellström Malin Hellström
Internetorder, kundservice
malin@torebrings.se
0380-478 80
Stefan Grip Stefan Grip
Kaffe- Varuautomater
stefan@torebrings.se
0380-478 81
Daniel Hallgren Daniel Hallgren
Kaffe- Varuautomater
daniel@torebrings.se
0380-478 87
Niklas Torebring Niklas Torebring
Inköp, logistik, IT
niklas@torebrings.se
0380-478 82
Matts Torebring Matts Torebring
Senior
matts@torebrings.se
0380-478 83
Birgitta Torebring Birgitta Torebring
Växel, ekonomi
birgitta@torebrings.se
Växel: 0380-478 80

Support Maskiner

Kristoffer Fyhr Kristoffer Fyhr
Serviceansvarig Automater
service@torebrings.se
0380-478 88
test=;