"Rätt i Koppen 2.0" - Torebrings är nu diplomerade enligt Svensk Vending

Tidigare under hösten 2016 inleddes arbetet med att diplomera Torebrings enligt "Rätt i Koppen 2.0" för servering av varma drycker ur automat efter Svensk Vendings standard utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer.

Torebrings startade diplomeringen Rätt i koppen 2.0 under hösten 2016. Arbetet genomfördes genom träffar med utbildaren Lotta Andersdotter från Svenska Vendingföreningen. Samtliga servicetekniker och berörda säljare deltog i inledande utbildningen.

Ytterligare genomgångar gjordes under hösten och ett gediget arbete med dokumentation och genomlysning av våra rutiner utfördes parallellt av Stefan Grip som är vendingansvarig. Diplomeringen blev helt klar i början på januari 2017 när diplomen skickades ut.

Denna diplomering innebär att företaget följer de branschriktlinjer som Livsmedelsverket och branschen gemensamt tagit fram. Den säkerställer att företaget har en säker hantering av livsmedel och med särskild inriktning för servering av varma drycker ur kaffeautomater.

Diplomering är ett självklart steg i vårt strävan efter att alltid brygga en god kopp kaffe med hög kvalitet säger Stefan. Smaken kommer alltid i främsta rummet vid servering ur Din kaffeautomat. Vi kommer nu att ta detta ytterligare ett steg vidare under mitten på februari genom vidareutbildning av samtlig personal i grundläggande basic-barista-utbildning.

Rätt i KOppen 2.0 Stefan & Lotta

 

Rätt i Koppen 2.0 Torebrings Grossist AB Svensk Vending

2017-01-27

Ring oss direkt!

Carina Torebring Carina Torebring
Order, kundservice
carina@torebrings.se
0380-478 84
Malin Hellström Malin Hellström
Internetorder, kundservice
malin@torebrings.se
0380-478 80
Stefan Grip Stefan Grip
Kaffe- Varuautomater
stefan@torebrings.se
0380-478 81
Daniel Hallgren Daniel Hallgren
Kaffe- Varuautomater
daniel@torebrings.se
0380-478 87
Niklas Torebring Niklas Torebring
Inköp, logistik, IT
niklas@torebrings.se
0380-478 82
Matts Torebring Matts Torebring
Senior
matts@torebrings.se
0380-478 83
Birgitta Torebring Birgitta Torebring
Växel, ekonomi
birgitta@torebrings.se
Växel: 0380-478 80

Support Maskiner

Kristoffer Fyhr Kristoffer Fyhr
Serviceansvarig Automater
service@torebrings.se
0380-478 88
test=;